06 mei 2024

Werkzaamheden kruising N248 Waardpolderhoofdweg op 1 en 2 juni 2024

Werkzaamheden kruising N248 Waardpolderhoofdweg op 1 en 2 juni 2024

Afronden restpunten kruising N248 Waardpolderhoofdweg

In oktober 2023 heeft WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden uitgevoerd voor het verkeerveiliger maken van de kruising N248 Waardpolderhoofdweg. Na uitvoering van deze werkzaamheden zijn er nog een aantal restpunten die wij moeten uitvoeren.

De afrondende werkzaamheden worden in het weekend van 1 juni en 2 juni uitgevoerd en bestaan o.a. uit het opfrissen van bestaande en aanbrengen van nieuwe markering, het vervangen van bebording, opruimen van grond en duiker, ophogen van grasbetontegels en verplaatsen van een lichtmast. Wij werken elke dag tot uiterlijk 20.00 uur.

Omleidingsroute doorgaand verkeer

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we dit deel van de N248 afsluiten voor al het gemotoriseerde verkeer van zaterdag 1 juni, 07.00 uur tot uiterlijk zondag 2 juni, 20.00 uur. Voor het (brom)fietsverkeer is er geen hinder. Doorgaand verkeer volgt een omleidingsroute via N241 en N242.

Klik hier voor de omleidingsroute 

Bestemmingsverkeer Kolhorn

Kolhorn is vanuit de richting Schagen bereikbaar via de N248. Vanuit de richting Middenmeer is Kolhorn niet bereikbaar en is er een omleidingsroute via de Nieuwesluizerweg / Waardpolderhoofdweg. De kruising Waardpolderhoofdweg blijft open met een halve rijbaanafsluiting. Dit betekent dat verkeer om en om over de kruising wordt begeleid.