05 december 2018

Werkzaamheden oeverbeschoeiing en natuurvriendelijke oevers

Werkzaamheden oeverbeschoeiing en natuurvriendelijke oevers

WaakSaam werkt tot eind december 2019 in opdracht van de provincie Noord-Holland op 20 deeltrajecten langs het Kanaal Omval-Kolhorn aan de oeverconstructies. De oeverconstructie beschermt tegen het afbrokkelen en wegspoelen van de oevers. Daar waar de huidige houten beschoeiing aan vervanging toe is verwijdert WaakSaam de houten oeverbeschoeiing en plaatst stalen damwanden. Ook leggen we op diverse plaatsen natuurvriendelijke oevers aan.

Stalen damwanden

Wij werken momenteel op meerdere deeltrajecten ter hoogte van Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude. Nadat de stalen damwanden gecontroleerd tot een bepaalde hoogte de bodem in getrild zijn bewerken we de damwanden waar nodig voor latere montagewerkzaamheden. Daarna worden de damwandplanken verder de bodem in getrild tot onder de waterlijn en netjes afgewerkt.

Beperkte hinder

WaakSaam werkt zoveel mogelijk vanaf het water, zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt. 

Vragen stellen aan servicepunt

Als u vragen heeft over de werkzaamheden van WaakSaam dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland: 0800 0200 600 (kosteloos), of een e-mail sturen naar servicepunt@noord-holland.nl.

Al met al doen wij er alles aan om de wegen en fietspaden zo veilig mogelijk te houden voor het verkeer. Hierbij blijft het belangrijk dat de weggebruiker zijn snelheid ook aanpast bij winterse omstandigheden. 

Wilt u meer weten over strooien bij gladheid? Kijk op de website van de provincie.

Heeft u vragen over de gladheidsbestrijding in de Kop van Noord-Holland? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via het  telefoonnummer 0800-0200 600.