14 februari 2023

Werkzaamheden kruising N501 van 27 feb t/m 31 maart 2023

Werkzaamheden kruising N501 van 27 feb t/m 31 maart 2023

Verleggen kabels en leidingen

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt de kruising N501 Pontweg/Redoute aangepast. Dat is nodig om de verkeersveiligheid van de kruising te vergroten en de doorstroming te bevorderen. Daarom wordt er op de N501 Pontweg een vrijliggende afslag voor linksaf gerealiseerd. Daarnaast komt er een aparte fietsoversteekplaats over de N501. Ter voorbereiding op de aanpassing van de kruising moeten over een lengte van ongeveer 150 meter verschillende kabels en leidingen in de berm en onder het fietspad verplaatst worden.

Verkeer maakt gebruik van een halve rijbaanafzetting

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen starten op maandag 27 februari en zijn uiterlijk 31 maart gereed. Gedurende de werkzaamheden zijn het fietspad en de rijbaan aan de westzijde afgesloten en werken we met een halve rijbaanafzetting en verkeerslichten. De verkeerslichten zijn dynamisch en dat betekent dat ze zich aanpassen op het verkeersaanbod. Op basis daarvan wordt verkeer om en om langs het werkvak geleid.

Het (brom)fietsverkeer aan de westzijde wordt bij de kruisingen Zuid Haffel en Amaliaweg naar de andere zijde van de weg begeleid.

Planning aanpassing kruising N501 Pontweg / Redoute

Op dit moment is de provincie druk bezig met het afronden van het ontwerp en de procedures. Zodra meer bekend is over de uitvoeringsperiode zal dit gecommuniceerd worden.