04 augustus 2023

Werkzaamheden fietspaden N501 Pontweg op Texel vanaf eind sep 2023

Werkzaamheden fietspaden N501 Pontweg op Texel vanaf eind sep 2023

Vervanging deklaag fietspaden N501 Pontweg

WaakSaam vervangt in opdracht van de provincie Noord-Holland vanaf eind september 2023 de deklaag van de fietspaden langs de N501 Pontweg. Het gaat om het deel tussen de rotonde Akenbuurt en de TESO.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten we helaas steeds een deel van de N501 afsluiten voor doorgaand verkeer. De reden is dat wij met groot materieel werken vanaf de rijbaan van de N501. Hierdoor blijft er niet voldoende vrije ruimte over om doorgaand verkeer veilig te laten passeren. Voordeel van deze werkwijze is wel dat we de werkzaamheden sneller kunnen uitvoeren.

Planning

De werkzaamheden aan het fietspad voeren wij in 3 fasen uit. Op die manier proberen wij de hinder zoveel mogelijk te beperken en de N501 Pontweg grotendeels (daar waar wij niet aan het werk zijn) open te houden voor al het verkeer. Ook stellen we elke dag buiten onze werktijden (wij werken tussen 07.00 uur – 16.00 uur) de N501 open en werken wij in de weekenden niet, dus ook dan is de N501 Pontweg beschikbaar voor al het verkeer.

  • Fase 1: werkzaamheden tussen rotonde Akenbuurt en Emmalaan (week 39: 25 - 29 september);
  • Fase 2: werkzaamheden tussen rotonde Emmalaan en Amaliaweg (week 40/41: 2 oktober - 13 oktober);
  • Fase 3: werkzaamheden tussen Amaliaweg en TESO (week 44/45: 30 oktober - 10 november – na de Herfstvakantie).

Klik hier voor het werkgebied per fase.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Tijdens de werkzaamheden is in elke fase het werkvak afgesloten voor al het gemotoriseerde doorgaande verkeer en geldt een omleidingsroute. Het (brom)fietsverkeer volgt in fase 1 een omleidingsroute. Hierdoor kunnen wij de werkzaamheden in één week uitvoeren in plaats van twee. In de fasen 2 en 3 blijft er altijd één fietspad beschikbaar.

Omleidingsroute fase 3
De omleidingsroute voor fase 3 wordt later toegevoegd. Op dit moment zijn we deze nog verder aan het uitwerken.

Bereikbaarheid aanwonenden, bestemmingsverkeer, busvervoer en nood- en hulpdiensten

Alle woningen en percelen aan de N501 Pontweg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook de nood- en hulpdiensten en het busvervoer kunnen passeren. Alleen bestemmingsverkeer voor percelen binnen het werkvak worden door een verkeerregelaar naar de bestemming begeleid. Al het andere verkeer volgt een omleidingsroute. Hierbij blijven de kruisingen en rotondes op de N501 beschikbaar.