01 oktober 2017

Voortgang vernieuwen oeverbeschoeiing Noordhollandsch Kanaal

Voortgang vernieuwen oeverbeschoeiing Noordhollandsch Kanaal

WaakSaam vernieuwt in opdracht van de provincie de oeverbeschoeiing langs het Noordhollandsch Kanaal op diverse locaties. In ‘t Zand langs de Oude Rijksweg (gemeente Schagen) zijn de stalen damwanden inmiddels geplaatst. Er wordt hierna gewerkt aan de verankering en de afwerking van de damwanden. De werkzaamheden in ’t Zand worden eind december 2017 afgerond, met uitzondering van circa 30 meter damwand ten zuiden van de woningen aan de Oude Rijksweg. Dit heeft te maken met leidingen die op dit moment nog niet verlegd kunnen worden.

In de gemeente Den Helder ter hoogte van de spoorbrug is WaakSaam ook gestart met het vernieuwen van de oeverbeschoeiing.  Ook hier worden de werkzaamheden naar verwachting eind december afgerond.

Locatie 203 20Voor 20Web 209408 29