24 oktober 2016

Vernieuwing oeverbeschoeiing Noordhollandsch Kanaal in 2017

Vernieuwing oeverbeschoeiing Noordhollandsch Kanaal in 2017

Vernieuwing oeverbeschoeiing Noordhollandsch Kanaal in 2017

De planning voor de vernieuwing van de oeverbeschoeiing in het Noordhollandsch Kanaal is aangepast. In de digitale nieuwsbrief van 27 september jl. werd aangekondigd dat de werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing in 2016 van start zouden gaan. Inmiddels is gebleken dat op diverse plaatsen in het kanaal nader onderzoek nodig is ten aanzien van kabels en leidingen. De informatieavond over de vernieuwing van de oeverbeschoeiing in de omgeving van 't Zand is verschoven naar medio 2017.
Wij houden u via onze website op de hoogte. WaakSaam informeert direct omwonenden per brief voordat de werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing van start gaan.