22 augustus 2017

Vernieuwen oeverbeschoeiing in 't Zand - Gemeente Schagen

Vernieuwen oeverbeschoeiing in 't Zand - Gemeente Schagen

WaakSaam vernieuwt van 28 augustus tot eind december 2017 de oeverbeschoeiing langs het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van ‘t Zand. De oeverbeschoeiing beschermt tegen het afbrokkelen en wegspoelen van de oevers. Daar waar de huidige houten beschoeiing aan vervanging toe is verwijderen we deze en plaatsen we stalen damwanden. 

Het werkgebied ligt langs de Oude Rijksweg in ’t Zand. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd, zodat het verkeer en de omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden. Naast de werkschuit is er voldoende ruimte in het kanaal voor passerende schepen.

Omdat we in de nabijheid van woningen in ’t Zand werken gaan wij extra zorgvuldig te werk om schade aan bebouwing voorkomen. Een gespecialiseerd bedrijf maakt voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige opname van de woningen langs het werkgebied aan beide zijden van het kanaal. Tijdens het plaatsen van de damwanden houden we met trillingsmeters in de gaten of de trillingen binnen veilige normen blijven.

Download