30 augustus 2023

Werkzaamheden kruising N248/ Waardpolderhoofdweg van 9 okt t/m 20 okt 2023

Werkzaamheden kruising N248/ Waardpolderhoofdweg van 9 okt t/m 20 okt 2023

Definitieve afsluiting Ansjoviskade

Update 19 oktober 2023

De werkzaamheden óp de N248 / kruising Waardpolderhoofdweg zijn bijna afgerond. Dit betekent dat vanaf vrijdag 20 oktober, uiterlijk 17.00 uur, de N248 weer opengesteld wordt voor al het verkeer.

Op maandag 23 oktober vervolgen wij onze werkzaamheden met de definitieve afsluiting van de Ansjoviskade op de N248. Wij verwachten hiervoor enkele dagen nodig te hebben. Om veilig te kunnen werken maken wij buiten de spits (tussen 09.00 uur en 15.00 uur) gebruik van een halve rijbaanafzetting nabij de Ansjoviskade. Buiten onze werktijden is de N248 volledig beschikbaar.

Kruising N248/Waardpolderhoofdweg wordt verkeersveiliger gemaakt

WaakSaam maakt in opdracht van de provincie Noord-Holland de kruising N248/Waardpolderhoofdweg verkeersveiliger. De snelheid op dit kruispunt zal worden verlaagd naar 50 km/u en zowel voor als na het kruispunt worden uitbuigingen in de rijbaan van de N248 aangelegd. Daarnaast wordt de aansluiting van de Ansjoviskade op de N248 en de uitweg (incl. dam) ter hoogte van de voormalige bushalte verwijderd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2023. In deze periode is de N248 afgesloten voor doorgaand verkeer. Kolhorn blijft bereikbaar. Voor het (brom)fietsverkeer is er geen hinder.

Omleidingsroute doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer volgt een omleidingsroute via N241 en N242.  

Klik hier voor de omleidingsroute

Bestemmingsverkeer

Kolhorn blijft vanuit alle richtingen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook de kruising Waardpolderhoofdweg zelf blijft open. Verkeer op de N248 zonder bestemming Kolhorn zal alsnog via de N241/N242 worden gestuurd.