07 juni 2018

Verbetering verkeersveiligheid Duinweg/N502

Verbetering verkeersveiligheid Duinweg/N502

In het najaar voert WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland groot onderhoud uit aan het asfalt van de Duinweg/N502. Tegelijkertijd passen we een aantal verbetermaatregelen toe om de verkeersveiligheid ter plaatse te vergroten.

Erftoegangsweg

De weg wordt tussen de rotonde en de kruising Helmweg afgewaardeerd naar een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km per uur

De bocht in de weg wordt overzichtelijker gemaakt

Bij de aansluiting met de Helmweg leggen we een plateau aan

Er komt een voetpad langs de rijbaan van de Duinweg, omdat veel mensen de Duinweg als route naar het strand gebruiken.

Inloopspreekuur op 20 juni

WaakSaam organiseert op woensdag 20 juni een inloopspreekuur om omwonenden van de Duinweg/provinciale weg N502 in Groote Keeten te informeren over de werkzaamheden die WaakSaam in opdracht van de provincie uit gaat voeren.

Datum: woensdag 20 juni
Tijd: vrije inloop van 16.30 tot 18.30 uur
Locatie: De Princen Keet, Achterweg 2 in Callantsoog