29 augustus 2019

Update herstelwerkzaamheden Noordelijke Fuik Koopvaarders

Update herstelwerkzaamheden Noordelijke Fuik Koopvaarders

Herstelwerkzaamheden noordelijke fuik Koopvaardersschutsluis

Van 3 tot en met 6 september 07.00 uur voert WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland herstelwerkzaamheden uit in de noordelijke fuik (wachtplaatsen zeezijde) van de Koopvaardersschutsluis. Onze duikers werken van 21.00 uur tot 7 uur gewerkt.

Werkzaamheden

Afgelopen juni zijn inspectiewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een zwakke plek in de westelijke damwand van de noordelijke fuik is geconstateerd. Van 3 tot en met 6 september 07.00 uur wordt deze plek gedicht door middel van een stalenplaat en worden ook andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Er worden ook werkzaamheden uitgevoerd op het maaiveld, waarbij het maaiveld wordt aangevuld met zand en het straatwerk wordt gerepareerd. Daarnaast wordt aan de oostelijke damwand gewerkt. De tijdelijk aangebrachte staalplaten worden verwijderd en vervangen voor nieuwe platen.

Doorgang voor schepen

Tijdens de werkzaamheden blijft de Koopvaardersschutsluis beschikbaar voor de scheepvaart. Er is namelijk naast het schip van waaruit gewerkt wordt, voldoende ruimte voor schepen om te passeren. Ook voor het wegverkeer ontstaat geen hinder. Wel verzoeken wij de scheepvaart om hinderlijke waterbewegingen te vermijden in verband met de duikwerkzaamheden.