19 juni 2019

Update herstelwerkzaamheden Koopvaarders- schutsluis

Update herstelwerkzaamheden Koopvaarders- schutsluis

Update herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis

WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland van 19 tot en met 28 juni herstelwerkzaamheden uit in de oostelijke fuik van de Koopvaardersschutsluis.

Planning

Op de volgende data wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt aan de Koopvaardersschutsluis.
 
19-20 juni: werkzaamheden in oostelijke fuik
20-21 juni: werkzaamheden in oostelijke fuik
26-27 juni: werkzaamheden in oostelijke fuik
27-28 juni: herstel gaten (in 2019 geconstateerd) in damwanden sluiskolk

Werkzaamheden

Tijdens de inspectiewerkzaamheden die WaakSaam in mei heeft uitgevoerd zijn nieuwe kleine gaatjes in de damwanden van de sluiskolk geconstateerd. De komende dagen worden er stalen platen op gelast. Dit is nodig om het wegspoelen van zand achter de damwanden te voorkomen. 
Verder voeren we inspectie- en meetwerkzaamheden uit in de oostelijke fuik. Het betreft een verkennend onderzoek om te bepalen of de damwanden dezelfde problematiek hebben als de damwanden in de sluiskolk. Hierbij worden delen visueel geïnspecteerd en wordt gemeten of de staaldikte is afgenomen. Geconstateerde schades worden op een later moment gerepareerd.

Scheepvaart hinder

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken voeren de duikers van WaakSaam de herstelwerkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit. Indien nodig kan de sluis op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.