16 januari 2017

Renovatie Westerbrug en Mientbrug - Gemeente Hollands Kroon

Renovatie Westerbrug en Mientbrug - Gemeente Hollands Kroon

In opdracht van de provincie Noord-Holland renoveert WaakSaam zes betonnen bruggen over het kanaal Omval Kolhorn in de gemeente Hollands Kroon. De Westerbrug en de Mientbrug zijn het eerst aan de beurt. U kunt als weggebruiker / vaarweggebruiker hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Nieuwe oeverbeschoeiing

In maart heeft WaakSaam de oeverbeschoeiing in de nabijheid van de Westerbrug, Mientbrug en de Bomerbrug vernieuwd. De houten damwanden zijn vervangen door stalen damwanden.

Bouwperiode bruggen: februari / medio juni 2017 – omleidingsroute voor wegverkeer

Tijdens de bouwperiode zijn de bruggen gesloten voor het wegverkeer. De renovatie van de Westerbrug en Mientbrug start met het inrichten van het werkterrein, het afsluiten van de bruggen en het verleggen van kabels en leidingen.
De bestaande landhoofden worden gerenoveerd en het middelste deel van de brug wordt geheel vernieuwd. Per brug betekent dit  - kort samengevat - dat WaakSaam het asfalt van de landhoofden verwijdert, het oude brugdek sloopt, de landhoofden renoveert, het nieuwe brugdek plaatst en de brug en de aansluitende weg afwerkt. Het verkeer volgt in deze periode een omleidingsroute.

Visualisatie gerenoveerde brug:
Klik hier voor een presentatie van de bouwmethode

Visualisatie 20Gerenoveerde 20Brug 20 28746 29 1

Planning afsluiting voor wegverkeer

Volledige afsluiting Westerbrug 27 februari 2017 – 9 juni 2017
Volledige afsluiting Mientbrug 27 februari 2017 – 16 juni 2017

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan wijzigen.

Omleiding Westerbrug 20 28746 29

Klik hier om de omleidingsroute Westerbrug te downloaden

Omleiding 20Mientbrug 20 28746 29

Klik hier om de omleidingsroute Mientbrug te downloaden.

Stremming vaarweg

Tijdens het slopen van de brugdekken was de vaarweg tijdelijk gestremd. Deze werkzaamheden zijn gereed.
In april worden de liggers van het brugdek ingehesen. De vaarweg is dan per brug voor korte tijd gestremd.
Doorvaart bij Westerbrug gestremd : woensdag 19 april 2017 van 6.00 tot 12.00 uur
Doorvaart bij Mientbrug gestremd : woensdag 26 april 2017 van 6.00 tot 12.00 uur

Klik hier voor de omvaarroutes voor recreatievaart

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan wijzigen.