25 november 2015

Pas op: gladheid door modder op de weg!

Pas op: gladheid door modder op de weg!

We zitten nog steeds in het oogstseizoen. Voor landbouwers is het oogsten een periode van hard werken, maar tegelijkertijd is dit ook een periode van mogelijke verkeersonveiligheid op de wegen rondom akkers en boerderijen. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door grond die van landbouwvoertuigen afkomt. Houd daarom rekening met modder op de weg en met gladheid, helemaal nu het langer donker is en de weersomstandigheden slechter zijn. Om u als weggebruiker te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, is degene die de oogst binnenhaalt verplicht om tijdens de werkzaamheden zogenoemde modderborden te plaatsen.

Direct nadat het werk is afgerond, hoort de vervuiler de weg schoon te maken en de borden te verwijderen. Dit gebeurt helaas nog niet altijd. Wees dus alert, ook als u geen borden ziet. Stuit u op modder zonder dat er borden zijn geplaatst, meld het dan bij de wegbeheerder. De grotere doorgaande wegen worden in opdracht van de provincie Noord-Holland door WaakSaam beheerd, de lokale wegen door de gemeenten. De wegbeheerder is namelijk eindverantwoordelijk voor het schoonhouden van de wegen. Wilt u een onveilige situatie melden? De provincie Noord-Holland is bereikbaar via het Servicepunt Wegen en Vaarwegen op infobu@noord-holland.nl of bel gratis 0800-0200600.

WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland vaarwegen, wegen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland.