13 februari 2016

Gladbestrijding in de kop van Noord-Holland

Gladbestrijding in de kop van Noord-Holland

WaakSaam beheert en onderhoudt het gebied  Kop van Noord-Holland in opdracht van de provincie. Ook het bestrijden van gladheid valt hieronder, waarvoor tientallen mensen 24 uur per dag klaarstaan. Hier moet veel voor georganiseerd worden gezien het gladheidseizoen van 1 november tot 1 april loopt. We spreken met technisch manager en tevens gladheidcoördinator William Wegman van WaakSaam.

Gedurende het seizoen worden strooi- en ploegacties vanuit de provincie Noord-Holland opgestart. De provincie houdt de gladheidmeldsystemen (GMS) in de gaten en controleert gezamenlijk met Meteo Group de weersverwachting. Het GMS is een elektronisch systeem om gladheid te detecteren. Er zitten circa 30 meetpunten in de provinciale wegen. Een meetpunt bestaat uit een aantal sensoren die de temperatuur van het wegdek op verschillende dieptes en de geleidbaarheid van het wegdek meten. Daarnaast meten sensoren o.a. de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en neerslag. De sensoren zijn gekoppeld aan het GMS waardoor met behulp van de meetgegevens bepaald kan worden of er sprake is van gladheid.  Zo kan de provincie op elk moment een inschatting maken of strooiacties nodig zijn.

Vervolgens belt de provincie een gladheidcoördinator  bij WaakSaam om aan te geven dat er  strooiacties plaats gaan vinden. Deze gladheidcoördinator staat om de week 24 uur per dag stand-by. Overigens komt zo’n telefoontje nooit onverwacht omdat de weersomstandigheden ook door WaakSaam  gemonitord worden. De gladheidcoördinator schakelt direct meerdere chauffeurs in, die met hun vrachtwagens verzamelen bij het steunpunt “De Stolpen” van de provincie. Daar worden de strooimachines op de vrachtwagens gemonteerd en zout geladen. Ook ontvangen ze hier de te rijden route voor de betreffende strooiactie.

Tegenwoordig wordt er veelal gebruik gemaakt van natzout. De strooier is in dat geval voorzien van vloeistoftanks (meestal aan de zijkant), waarin vooraf gemengd pekel is opgeslagen. Het droge zout wordt met pekel vermengd, waarbij de zoutkorrels samenklonteren. Het voordeel hiervan is dat het mengsel homogener is dan droog zout, waardoor het veel nauwkeuriger verstrooid kan worden. Natzout hecht ook beter aan het wegoppervlak door kristallisatie, het verwaait minder snel en er ontstaat veel minder stof achter de strooier.

De route die chauffeurs rijden wordt van te voren bepaald, zodat de gladheidcoördinator aan de hand van actuele gegevens kan bepalen hoeveel gram zout er per vierkante meter gestrooid moet worden (afhankelijk van gladheid weg) en op welke rijba(a)n(en) het zout terecht moet komen (links, rechts, direct achter de auto of een combinatie van voorgaande). Dit gebeurt met behulp van GPS maar uiteindelijk kan de chauffeur de strooier ook vanuit de cabine handmatig instellen. Al deze gegevens (route, hoeveelheid zout per weglocatie per m2) wordt digitaal verwerkt zodat de gladheidcoördinator en de provincie op elk moment kunnen zien wat de actuele situatie is. Zo kunnen weggebruikers vervolgens geïnformeerd worden over de veiligheid op de weg, bijvoorbeeld met behulp van de digitale route -informatieborden boven de weg.

Naast preventieve strooiacties wordt er bij veel sneeuwval ook curatief gewerkt. Dan zijn de vrachtwagens ook uitgerust met ploegen op de voorzijde van de vrachtauto, waarmee sneeuw in de berm van de weg wordt geduwd. Tot slot staat WaakSaam qua innovaties niet stil en wordt er momenteel gekeken hoe storingen aan de strooiwagens via hetzelfde systeem automatisch kunnen worden gemeld aan monteurs. Het is namelijk in ieders belang dat storingen zo snel mogelijk verholpen worden, zodat alle strooiwagens tijdens de volgende strooiactie weer uit kunnen rijden.

Heeft u vragen over onze werkzaamheden in de Kop van Noord-Holland? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 0200 600.