18 oktober 2018

Geen natuurvriendelijke oever Sluiskade, Broek op Langedijk

Geen natuurvriendelijke oever Sluiskade, Broek op Langedijk

21 Deeltrajecten langs het Kanaal Omval-Kolhorn

WaakSaam werkt in opdracht van de Provincie Noord-Holland op 21 deeltrajecten langs het Kanaal Omval-Kolhorn aan de oeverconstructies. We leggen op diverse plaatsen natuurvriendelijke oevers aan en vervangen daarnaast de huidige houten beschoeiing door stalen damwanden te plaatsen.

Geen natuurvriendelijke oevers Sluiskade - Broek op Langedijk

Op 12 november 2018 zou gestart worden met de aanleg van natuurvriendelijke oevers ter hoogte van de Sluiskade in Broek op Langedijk (gemeente Langedijk). De provincie heeft besloten dat WaakSaam op deze locatie geen natuurvriendelijke oevers aan gaat leggen.

Vragen stellen aan servicepunt

Als u vragen heeft over de werkzaamheden van WaakSaam dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland: 0800 0200 600 (kosteloos), of een e-mail sturen naar servicepunt@noord-holland.nl.