31 januari 2022

Bomenkap en herplanting langs de N242

Bomenkap en herplanting langs de N242

Bomenkap (en herplanting) in verband met verkeersveiligheid

Vanaf maandag 7 februari kapt WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland een groot deel van de populieren langs de provinciale weg N242 bij Winkel en Nieuwe Niedorp – gemeente Hollands Kroon. Het gaat om populieren die langs de N242 op de route tussen de Westfrieschedijk en de Terdiekerweg zijn aangeplant voor de houtproductie.

Uit onderzoek is gebleken dat de populieren bovenin zijn ingescheurd en dat de delen van de bomen af kunnen knappen tijdens een storm. Omdat dit een risico vormt voor de verkeersveiligheid worden deze bomen weggehaald.

Na de kap wordt gelijk gestart met de herplanting van dit gebied.

Bomenkap in twee fasen

In verband met de vliegroutes en foerageergebieden van beschermde diersoorten worden de populieren in twee fasen gekapt. Een deel in februari 2022 en een deel in 2026. 

Op 7 februari starten we met het kappen van de achterste twee rijen bomen. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken en hiervoor zijn geen verkeersmaatregelen nodig.

  • Vanaf 21 februari kappen we de voorste rij bomen. Deze werkzaamheden duren 9 dagen en hierbij maken we gebruik van verkeersmaatregelen:
  • Van 21 februari t/m 25 februari (geen afsluiting): Op de N242 wordt gewerkt in vakken van ongeveer 300 meter. Dit doen we met een halve rijbaanafzetting en verkeerslichten. Deze bewegen mee met de kapwerkzaamheden;

  • Van 28 februari t/m 3 maart (afsluiting toerit): We zetten de toerit van de N242 nabij ’t Hoefje (in de richting van Alkmaar) dicht. Verkeer al óp de N242 heeft hier geen last van. De omleidingsroute gaat via Paadje – Terdiekerweg – Leijerdijk;


Werktijden buiten de spits, nl. tussen 09.00 uur – 15.00 uur.

Klik hier voor het tracé en de omleidingsroute.