15 juni 2018

Bomenkap langs de N242 in verband met verkeersveiligheid

Bomenkap langs de N242 in verband met verkeersveiligheid

Bomenkap in verband met verkeersveiligheid

In de week van 18 juni kapt WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland een dertigtal populieren langs de provinciale weg N242 in Winkel – gemeente Hollands Kroon. Het gaat om populieren die langs de N242 op de route tussen de Westfriesedijk en het Hoefje zijn aangeplant voor de houtproductie.

Verkeersveiligheid

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer dertig populieren bovenin zijn ingescheurd en dat de delen van de bomen af kunnen knappen tijdens een storm. Omdat dit een risico vormt voor de verkeersveiligheid worden deze bomen zo snel mogelijk weggehaald.

Kapwerkzaamheden zonder verkeershinder

Het kappen start op maandag 18 juni en duurt twee tot drie dagen. Het verkeer wordt niet gehinderd door de werkzaamheden omdat de te kappen bomen voldoende ver van de rijbaan staan.

Omdat deze bomen tijdens het broedseizoen worden gekapt, wordt er per boom door een deskundige medewerker gekeken of er geen nest in zit. De bomen waar een bewoond nest in zit worden de komende week niet gekapt.