15 april 2015

Beheer en onderhoud kop van Noord-Holland

Beheer en onderhoud kop van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van het gebied Kop van Noord-Holland voor tien jaar uitbesteed aan één marktpartij: WaakSaam, een combinatie van de bedrijven Dura Vermeer, Ploegam en Van den Biggelaar.

Dit is een nieuwe benadering, waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht. De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. Vanaf 2016 volgen gebiedscontracten voor alle gebieden in Noord- Holland.

Stevig volume

In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingsinvesteringen voor (vaar-)wegen, groen én civieltechnische kunstwerken in het gebied gebundeld. Dit stevige volume en de tijdsduur maken het contract aantrekkelijk voor marktpartijen.

De provincie laat het werk uitvoeren op basis van prestatie-eisen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om de kosten over de gehele contractduur te minimaliseren.

Kwaliteit uit de markt

De provincie wil met deze nieuwe manier van werken meer kennis en kwaliteit uit de markt halen. De opdrachtnemer krijgt de rol van risicodragende procesaannemer, die de ruimte heeft om de kop van Noord-Holland naar eigen inzicht als ‘goed huisvader’ te beheren en te onderhouden en zelf haar eigen werkproces zo efficiënt mogelijk inricht. De rol van de provincie verschuift daarmee van beheren naar beheersen. Zij schrijft niet langer alles voor, maar gaat op de stoel van de regisseur zitten.

Hechte partners

Voor het optimaal benutten van wederzijdse kennis en ervaring wordt een hoge mate van samenwerking verlangd, zodat de markt op basis van gelijkwaardigheid taken en verantwoordelijkheden kan gaan overnemen van de provincie. De provincie wil een hecht partnerschap aangaan, waarin het bouwbedrijf meedenkt en het gesprek met de provincie aangaat.