20 maart 2024

Asfaltwerkzaamheden N240 Slootdorp tussen 3 en 17 mei 2024 - gemeente Hollands Kroon

Asfaltwerkzaamheden N240 Slootdorp tussen 3 en 17 mei 2024 - gemeente Hollands Kroon

Asfaltonderhoud N240 Slootweg / Westerterpweg

WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland in mei 2024 werkzaamheden uit op de N240 Slootweg/Westerterpweg. Het gaat om het deel van de N240 Slootweg nabij de sportvelden tot de rotonde Westerterpweg nabij Wieringerwerf. We voeren deze werkzaamheden in twee fasen uit tussen 3 mei en 17 mei 2024.

Werkzaamheden in twee fasen tussen 3 mei en 17 mei 2024

Om de bereikbaarheid zoveel als mogelijk te borgen werken we in twee fasen.

Klik hier voor de fasering

Fase 1 (rode tracé) duurt van vrijdag 3 mei t/m woensdag 8 mei 2024. Tijdens het weekend is de weg opengesteld voor al het verkeer. Fase 2 start op maandag 13 mei en is op vrijdag 17 mei gereed.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Gedurende beide fasen van ons werk is het deel waar gewerkt wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het (brom)fietsverkeer is er geen hinder. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute.

Klik hier voor de omleidingsroute fase 1

Klik hier voor de omleidingsroute fase 2

Let op: In fase 1 van onze werkzaamheden is de rotonde N240/Brink/Prins Bernhardweg gestremd. Dit betekent dat het bedrijventerrein ten noordwesten van deze rotonde, en aanwonenden aan of nabij de Nieuwesluizerweg, in deze fase alleen via de Nieuwesluizerweg vanuit westelijke richting bereikbaar zijn.

Klik hier voor de route

Busvervoer

Helaas kan tijdens onze werkzaamheden buslijn 134 van Connexxion niet door Slootdorp rijden. Op dit moment is onderstaande de laatste stand van zaken. Indien hier aanpassingen op komen, dan zullen we dat hier melden.

Fase 1:
Tijdens fase 1 (3 t/m 8 mei) wordt er een tijdelijk halte ingericht net ten oosten van de rotonde Den Oeverseweg.  De haltes Praamweg, Dolfijnweg, Koningin Wilhelminaweg, Kerkstraat en Den Oeverseweg komen hiermee tijdelijk te vervallen.

Fase 2:
Tijdens fase 2 (13 t/m 17 mei) zetten we pendelbussen in. Alle haltes in Slootdorp worden aangedaan en passagiers kunnen bij halte Middenmeer Winkelcentrum overstappen.

Buurtbus 416
De buurtbus 416 zal in fase 1 van onze werkzaamheden Slootdorp niet aandoen. I.v.m. de aanrijtijden van de overige haltes kan er helaas geen alternatief gereden worden.