15 april 2016

Asfalteren op de Stolperweg (N503)

Asfalteren op de Stolperweg (N503)

Maandag 18 april worden op de Stolperweg (N503) asfalteerwerkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van huisnummers 2 en 29. Onder de N503 zit een duiker waar hoogteverschil in de ondergrond is ontstaan. Door deze zogenaamde zetting sluiten de asfaltlagen aan weerszijde van de duiker niet meer goed aan op de rest van de asfaltconstructie. Hierdoor ontstaan scheuren en oneffenheden in het asfalt. Om dit ter herstellen wordt de weg op maandag 18 april rondom de duiker opengebroken, wordt het verschil in de ondergrond aangevuld en wordt er opnieuw geasfalteerd.
Het verkeer wordt met behulp van borden en verkeersregelaars over het fietspad geleid. De verkeersregelaars zijn extra geïnstrueerd op de veiligheid van wandelaars en fietsers én op snelle doorgang van nood-en hulpdiensten en het openbaar vervoer.

De werkzaamheden zijn op één dag gepland om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. WaakSaam start om 7.00 uur en naar verwachting worden de werkzaamheden rond 18.00 uur afgerond.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden die WaakSaam uitvoert in het gebied? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van WaakSaam.
WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland vaarwegen, wegen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland. Heeft u vragen of opmerkingen? WaakSaam is via de provincie Noord-Holland bereikbaar via het Servicepunt Wegen en Vaarwegen op infobu@noord-holland.nl of bel gratis 0800-0200 600.