08 maart 2019

Afsluiting Burgemeester Visserbrug N250 in april 2019

Afsluiting Burgemeester Visserbrug N250 in april 2019

Van donderdag 4 april tot en met zondag 7 april 2019 voert WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit aan de Burgemeester Visserbrug, gelegen in de provinciale weg N250 in Den Helder. Dit heeft gevolgen voor het verkeer en de scheepvaart.

Detailonderzoek en onderhoud

WaakSaam heeft in december 2017 uitgebreid onderzoek uitgevoerd aan de Burgemeester Visserbrug. Hieruit is gebleken dat enkele onderdelen van de brug vervangen dienen te worden om de brug weer soepel te laten functioneren. De verkeersveiligheid is bij dit mankement niet in het geding.
Wij hebben het voornemen om in het najaar van 2019 de definitieve reparatie uit te voeren.Ter voorbereiding is een detailonderzoek nodig om de maten van de nieuwe onderdelen te bepalen. Ook voert WaakSaam onderhoud uit aan de oplegpunten van klep van de brug. Dit kan voor direct omwonenden enige geluidshinder met zich meebrengen.

Bereikbaarheid wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden is de N250 ter hoogte van de Burgemeester Visserbrug afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer loopt via de Ravelijnweg, de Middenweg en de Kanaalweg. Klik op deze link voor de omleidingsroute.
De woningen van direct omwonenden van de Burgemeester Visserbrug blijven bereikbaar via de N250 aan de noord of de zuidzijde van de brug. Verkeersregelaars verlenen doorgang aan bestemmingsverkeer.

Scheepvaarthinder

De scheepvaartroute van en naar de Industriehaven is gestremd van 4 tot en met 7 april. Dit geldt ook voor de recreatievaart.

Planning

WaakSaam werkt aan de Burgemeester Visserbrug van donderdag 4 april 09.30 uur tot zondag 7 april 20.00 uur.