10 februari 2021

Aanvullen zand natuurvriendelijke oever

Aanvullen zand natuurvriendelijke oever

Aanvullen zand natuurvriendelijke oever

WaakSaam heeft extra zand aangebracht bij de natuurvriendelijke oever ter hoogte van de Waarddijk/Hogebrug (gemeente Heerhugowaard). Daarmee is de natuurvriendelijke oever weer op de juiste hoogte gebracht.
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een geleidelijke overgang tussen land en water. Hierdoor krijgen waterplanten meer kans om te groeien en zijn natuurvriendelijke oevers belangrijk voor vele soorten vissen, libellen, vlinders, rietvogels en kleine zoogdieren, zoals de waterspitsmuis, bunzing en de hermelijn.