09 maart 2018

24 en 25 maart: Groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk

24 en 25 maart: Groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk

Verkeersdrempels en groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk

WaakSaam voert in opdracht van de provincie Noord-Holland in het weekend van 24 en 25 maart werkzaamheden uit op het kruispunt N242/ Leijerdijk in de gemeente Hollands Kroon. We brengen nabij het kruispunt N242/Leijerdijk twee 50 km verkeersdrempels aan om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verhogen. Daarnaast verwijderen we de rechtsafstrook (die al buiten gebruik is) en richten deze in als berm. Ook wordt in combinatie met deze werkzaam de deklaag van het asfalt op het kruispunt vervangen.

Planning werkzaamheden

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen werkt WaakSaam door in de avond- en nachturen.
Er wordt gewerkt op zaterdag 24 maart van 05.00 uur tot 02.00 uur en op zondag 25 maart van 06.30 uur tot circa 02.00 uur.

Lokale omleiding

Het doorgaand verkeer op de provinciale weg N242 wordt niet gestremd.
Voor het gemotoriseerde verkeer en voor het openbaar vervoer geldt een om-en-om regeling in combinatie met tijdelijke verkeerslichten. (Brom-)fietsers worden over het naastgelegen fietspad langs het werk geleid.
Er zijn verkeersregelaars ter plaatse aanwezig op zaterdag en zondag van 06.30 uur tot 02.00 uur.

De wegen die aansluiten op het kruispunt, te weten de Leijerdijk en de Tulpenkade zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. De lokale omleiding is aangegeven met gele bebording.