WaakSaam legt graag contact met andere aannemers in het beheergebied, zodat wij kunnen afstemmen hoe onze werken zich tot elkaar verhouden en om elkaar te helpen waar nodig. Als u als aannemer aan het werk bent of gaat in de Kop van Noord-Holland, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van WaakSaam via het emailadres omgevingsmanager@waaksaam.com.