WaakSaam werkt tot eind december 2019 in opdracht van de provincie Noord-Holland op 20 deeltrajecten langs het Kanaal Omval-Kolhorn aan de oeverconstructies. De oeverconstructie beschermt tegen het afbrokkelen en wegspoelen van de oevers. Daar waar de huidige houten beschoeiing aan vervanging toe is verwijdert WaakSaam de houten oeverbeschoeiing en plaatst stalen damwanden. Ook leggen we op diverse plaatsen natuurvriendelijke oevers aan.

Stalen damwanden 
Wij werken momenteel op meerdere deeltrajecten ter hoogte van Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude. Nadat de stalen damwanden gecontroleerd tot een bepaalde hoogte de bodem in getrild zijn bewerken we de damwanden waar nodig voor latere montagewerkzaamheden. Daarna worden de damwandplanken verder de bodem in getrild tot onder de waterlijn en netjes afgewerkt.

Beperkte hinder
WaakSaam werkt zoveel mogelijk vanaf het water, zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt. 

Vragen stellen aan servicepunt
Als u vragen heeft over de werkzaamheden van WaakSaam dan kunt u contact opnemen met het servicepunt van de provincie Noord-Holland: 0800 0200 600 (kosteloos), of een e-mail sturen naar servicepunt@noord-holland.nl.